Mededeling van het bestuur omtrent Cider White – Grave

Hierbij maken we kenbaar dat er na ampele afstemming met onze vrijwilligers voor de organisatie van de locatie Cider White geen overeenstemming mogelijk bleek over de detailvoorwaarden waaronder deze locatie onder de OMG2019 vlag zou kunnen plaatsvinden.
Dientengevolge zal de locatie Grave géén deel gaan uitmaken van ons programma.  Bezoekers die reeds combi-tickets hebben aangeschaft via onze webshop zullen wij een alternatief bieden al dan niet in combinatie met een gedeeltelijke refund. U krijgt hierover nog nader bericht.

“Mededeling van het bestuur omtrent Cider White – Grave” verder lezen

Samenwerking tussen Stichting Operatie Market Garden en Brabant Remembers ’40-’44 stevig verankerd

Wij zijn erg trots en blij met al onze samenwerkingspartners met het oog dat we met een breed maatschappelijk draagvlak ons bijzondere evenement mogelijk kunnen maken. Eén van deze partners van het eerste uur is Brabant Remembers. Het onderkennen en verstevigen van het historisch besef, vertelt uit overleveringen van Brabantse burgers, is één van haar doelstellingen.

“Samenwerking tussen Stichting Operatie Market Garden en Brabant Remembers ’40-’44 stevig verankerd” verder lezen

Nog veel meer ‘famous veterans’ bezoeken het Basecamp Vlagheide!

Inmiddels hebben we meer duidelijkheid over welke WO2 veteranen ons Basecamp Vlagheide op donderdag 19 september zullen bezoeken.

Door een bijzondere samenwerking met de stichting Nederland Amerika onder voorzitterschap van de heer Bram Bom kunnen wij deze bijzondere meeting voor u mogelijk maken.  Het wordt immers steeds moeilijker om nog veteranen, die inmiddels allen dik in de 90 zijn,  uit andere landen hier naar toe te halen. Ze zullen dan ook worden begeleid door familie-leden en/of verzorgers. Wij hopen dat u deze kans aangrijpt om de heren nog in levende lijve een hulde te komen brengen bij ons.

Vincent en Karel al goeie maatjes!

Op 11 december had onze voorzitter Karel van Soest het voorrecht en genoegen om een entre-nous te mogen hebben met de alom bekende WO2 veteraan Vince Speranza.

Vince  werd opgeroepen bij het Amerikaanse leger op 25 oktober 1943 Hij bood zich aan voor de Parachute Infantry. Hij werd naar het buitenland gestuurd met Company H, 3rd Battalion, 501st Parachute Infantry Regiment , 101st Airborne Division from Camp Shanks aan boord van de Queen Mary. Hij  arriveerde in Frankrijk in november 1944 en zou later vechten in de Slag om de Ardennen.

Tijdens de verdediging van Bastogne was zijn eenheid ingegraven in het gehucht Savy (een steenworp ten noorden van het centrum).  Tijdens een aanval van de Duitse strijdmacht van uit Longchamps werd een van zijn goede vrienden behoorlijk gewond.  Toen hij aan Vince om drinken vroeg, en dit niet onmiddellijk in de buurt beschikbaar was haastte Vince zich, na de aanval, naar het centrum van Bastogne om daar naar iets drinkbaars te zoeken.

“Vincent en Karel al goeie maatjes!” verder lezen

Veteranendag

Op donderdag 19 september organiseren we een Veteranendag op het basecamp DZA Vlagheide.

In samenwerking met de Stichting Nederland-Amerika verwachten wij in de namiddag zo’n 20 (!) WO2 veteranen met hun naasten. Hieronder is (hopelijk) o.a. de befaamde Vincent Speranza. Maar uiteraard zijn het allemaal kanjers die ons respect verdienen.

De dag zal echter starten met aandacht voor de naoorlogse veteranen, die uiteraard ook hun plaats verdienen. Ook zij zullen in het zonnetje worden gezet bij OMG.

Route update

Recentelijk hebben we aan de samenwerkende autoriteiten een concept verkeersplan gepresenteerd en toestemming gekregen om dit plan nu verder in detail uit te werken. Medio maart 2019 zal dit plan gereed zijn en opnieuw worden gepresenteerd.

Onze start vanaf Leopoldsburg in België zal bijdragen aan het historisch karakter en we zullen daar als ware bevrijders worden ontvangen. Dit wil je niet missen!

Onze finish in Nijmegen op 22 september zal evenzeer spectaculair zijn; met historische boten zal door Operatie Market Garden re-enactment teams de Waal worden overgestoken.

Onze amfibievoertuigen zullen uiteraard ook acte de préséance geven en zullen in Waal hun kunsten laten zien! We krijgen alle medewerking van de gemeente Nijmegen en verwachten die tevens van Rijkswaterstaat.

De precieze locatie van dit spektakel zal op een later moment gecommuniceerd worden.

Comité van aanbeveling

Vol trots presenteren wij ons Comité van Aanbeveling voor Stichting Operatie Market Garden 2019! De leden van het comité dragen het herdenken van Operatie Market garden een warm hart toe en helpen ons om het evenement mogelijk te maken.

Niet alleen de burgemeesters van alle gemeentes waar wij tijdens onze ritten doorheen rijden maken deel uit van het comité. Ook de Commissaris van de Koning van Gelderland en de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, alsmede de Gouverneur van de Belgische provincie Limburg zijn toegetreden.

De Inspecteur der Krijgsmacht en de plaatsvervangend commandant van de 13e Lichte Brigade maken het comité compleet.

Klik hier voor een volledig overzicht met alle namen.

Wij zijn de leden zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het realiseren van Operatie Market Garden 2019.

Ruim 250 voertuigen ingeschreven!

Op het moment van schrijven hebben we al ruim 250 voertuig aanmeldingen binnen en zijn er al meer dan 580 aanmeldingen binnen van deelnemers. Met nog maar 9 maanden te gaan zijn we dus goed op weg om een nog groter evenement neer te zetten dan in 2014!

Hebt u zich nog niet aangemeld, er is nog tijd maar wacht niet te lang want vol is vol! Zie voor meer informatie onze inschrijf pagina.

Bij ons evenement zijn alle geallieerde voertuigen uit de tweede wereldoorlog worden toegelaten, dus niet beperkt tot Britse of USA voertuigen. Heeft u een Duits voertuig dan kunt u helaas daarin niet meerijden, wel kunt u deze op het basecamp tentoonstellen.

Voor de inschrijving van zwaar materieel (tanks) is in verband met de aan- en afvoer afzonderlijk overleg nodig. Voor een beperkt aantal inschrijvers met dit materieel kunnen wij hiervoor een tegemoetkoming in de kosten bieden. Informatie via info@omg2019.nl

Basecamp DZA Vlagheide

Er is recent definitief overeenstemming bereikt met de gemeente Meijerijstad over de legering van ons Basecamp. Aanvankelijk was ons plan om hiervoor hetzelfde terrein te gebruiken als in 2014, direct gelegen aan de Corridor in Veghel. Wegens verwachte bebouwing van deze locatie in 2019 bleek dat niet meer mogelijk.

Het gekozen alternatief doet hier niet voor onder, sterker nog, het biedt veel meer. Op de terreinen van de voormalige Dropzone A direct achter de historisch beroemde Koeveringsedijk beschikken wij over een licht bebost en tevens verhard terrein. De ligging is prachtig, dicht bij de Eerdse molen, met een bijzondere setting voor het kunnen opstellen van mooie displays. De naamgeving van ons Basecamp: DZA Vlagheide.  In de middag van 17 september 1944 landden op Dropzone A de eerste parachutisten die voet op Nederlandse bodem zetten.

Op deze exacte locatie daalde het 3e Bataljon van het 501e Parachute Infantry Regiment neer, een onderdeel van de 101e Airborne Division. Dit Regiment had tot taak om de bruggen in Veghel te veroveren en de toegangsroute naar de bruggen, die door Eerde liep, te verdedigen. Eerde zou het toneel worden van een bloedige strijd.

Brabant Remembers van start, in 2019 75 jaar bevrijd.

In 2019  is het 75 jaar geleden dat  Brabant, net als Zeeland en Limburg, bevrijd werd. In 1944 verdreven de geallieerden de bezetter, een jaar voordat de rest van Nederland de vrijheid herwon.

De stichting Operatie Market Garden, de stichting Crossroads Brabant, Defensie, de stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden, het Brabants Historisch Informatie Centrum, de gemeente Bergen op Zoom, Omroep Brabant en de provincie werken samen in het project Brabant Remembers. 

Het doel is de herdenking en viering van de vrijheid vorm te geven op een eigentijdse wijze. 

Er is een stuurgroep ingesteld onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning.  Vandaag verscheen de bundel  “Brabant Remembers, 75 personal life changing war stories” die aan de stuurgroep en Provinciale Staten gepresenteerd werd.

Meer info: website: www.crossroads4045.com