Mr. Dr. A.G.J.M. Rombouts treedt per 16 april toe tot ons Comité van Aanbeveling

(Ton) Rombouts (Waspik, 2 juli 1951) is een Nederlandsbestuurder en politicus. Hij was burgemeester van Wouw, Boxtel en ‘s-Hertogenbosch. Sinds 2015 is hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Na het neerleggen van zijn ambt in 2017 als burgemeester van de stad ‘s-Hertogenbosch heeft hij o.a. het voorzitterschap op zich genomen van Stichting Crossroads Brabant ’40-’45.

Het bestuur van de stichting Operatie Market Garden is verheugd met het toetreden van de heer Rombouts.

De fijne samenwerking met o.a. Brabant Remembers onderstreept het breed maatschappelijk draagvlak voor onze activiteiten.

Vincent en Karel al goeie maatjes!

Op 11 december had onze voorzitter Karel van Soest het voorrecht en genoegen om een entre-nous te mogen hebben met de alom bekende WO2 veteraan Vince Speranza.

Vince  werd opgeroepen bij het Amerikaanse leger op 25 oktober 1943 Hij bood zich aan voor de Parachute Infantry. Hij werd naar het buitenland gestuurd met Company H, 3rd Battalion, 501st Parachute Infantry Regiment , 101st Airborne Division from Camp Shanks aan boord van de Queen Mary. Hij  arriveerde in Frankrijk in november 1944 en zou later vechten in de Slag om de Ardennen.

Tijdens de verdediging van Bastogne was zijn eenheid ingegraven in het gehucht Savy (een steenworp ten noorden van het centrum).  Tijdens een aanval van de Duitse strijdmacht van uit Longchamps werd een van zijn goede vrienden behoorlijk gewond.  Toen hij aan Vince om drinken vroeg, en dit niet onmiddellijk in de buurt beschikbaar was haastte Vince zich, na de aanval, naar het centrum van Bastogne om daar naar iets drinkbaars te zoeken.

“Vincent en Karel al goeie maatjes!” verder lezen

Veteranendag

Op donderdag 19 september organiseren we een Veteranendag op het basecamp DZA Vlagheide.

In samenwerking met de Stichting Nederland-Amerika verwachten wij in de namiddag zo’n 20 (!) WO2 veteranen met hun naasten. Hieronder is (hopelijk) o.a. de befaamde Vincent Speranza. Maar uiteraard zijn het allemaal kanjers die ons respect verdienen.

De dag zal echter starten met aandacht voor de naoorlogse veteranen, die uiteraard ook hun plaats verdienen. Ook zij zullen in het zonnetje worden gezet bij OMG.

Route update

Recentelijk hebben we aan de samenwerkende autoriteiten een concept verkeersplan gepresenteerd en toestemming gekregen om dit plan nu verder in detail uit te werken. Medio maart 2019 zal dit plan gereed zijn en opnieuw worden gepresenteerd.

Onze start vanaf Leopoldsburg in België zal bijdragen aan het historisch karakter en we zullen daar als ware bevrijders worden ontvangen. Dit wil je niet missen!

Onze finish in Nijmegen op 22 september zal evenzeer spectaculair zijn; met historische boten zal door Operatie Market Garden re-enactment teams de Waal worden overgestoken.

Onze amfibievoertuigen zullen uiteraard ook acte de préséance geven en zullen in Waal hun kunsten laten zien! We krijgen alle medewerking van de gemeente Nijmegen en verwachten die tevens van Rijkswaterstaat.

De precieze locatie van dit spektakel zal op een later moment gecommuniceerd worden.

Comité van aanbeveling

Vol trots presenteren wij ons Comité van Aanbeveling voor Stichting Operatie Market Garden 2019! De leden van het comité dragen het herdenken van Operatie Market garden een warm hart toe en helpen ons om het evenement mogelijk te maken.

Niet alleen de burgemeesters van alle gemeentes waar wij tijdens onze ritten doorheen rijden maken deel uit van het comité. Ook de Commissaris van de Koning van Gelderland en de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, alsmede de Gouverneur van de Belgische provincie Limburg zijn toegetreden.

De Inspecteur der Krijgsmacht en de plaatsvervangend commandant van de 13e Lichte Brigade maken het comité compleet.

Klik hier voor een volledig overzicht met alle namen.

Wij zijn de leden zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het realiseren van Operatie Market Garden 2019.